Doprava

Doprava byla prvním okruhem, kterému se po svém vzniku v roce 2005 společnost Benes Consulting Group věnovala. Snažíme se vyhledávat především klienty, kteří jsou lídry ve svých oborech. Významná je také spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.


Reference:

logo-spolecnosti

GEFCO

Mezinárodní logistická skupina GEFCO působí od roku 2003 vedle dalších 71 zemí i v České republice. Svým klientům nabízí návrh kompletního řešení logistických procesů. Vysoce ceněna je pro vysokou kvalitu doplňkových služeb, jako je skladování, balení, celní a daňové náležitosti. GEFCO se specializuje nejen na pozemní, ale i námořní a leteckou přepravu, nebo jejich kombinaci. Největší objem přepravy realizuje v oblasti automotive, kde přepravuje vyrobené automobily pro společnost TPCA.

logo-spolecnosti

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Spolupráce s ŘSD zahrnovala především podporu v oblasti externí komunikace. Společně s ŘSD jsme posilovali znalost o výstavbě dopravní infrastruktury mezi veřejností, především o konkrétních stavbách v jednotlivých regionech ČR. Současně jsme autory přehledného mapového materiálu o vývoji výstavby jednotlivých dopravních staveb (www.silnice.info). V rámci spolupráce jsme se také věnovali prezentaci staveb financovaných z Evropské unie.

logo-spolecnosti

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury je organizací spadající pod ministerstvo dopravy, která spravuje a investuje prostředky do rozvoje a výstavby dopravní infrastruktury v České republice. Pro Státní fond dopravní infrastruktury jsme připravili kompletní změnu grafické identity, dlouhodobým programem jsme posílili vztahy vrcholového vedení organizace se zaměstnanci a také jsme se starali o externí komunikaci SFDI.

logo-spolecnosti

Viamont

Společnost VIAMONT se zabývá činnostmi souvisejícími se železničním stavitelstvím, železniční dopravou nákladní i osobní, provozováním dráhy na regionálních tratích, provozováním a údržbou vleček a také stavební a inženýrskou činností. V oblasti osobní železniční dopravy byla naše agentura komunikačním partnerem VIAMONT v letech 2006 - 2009.