Public Affairs

V oblasti Public Affairs zajišťuje Benes Consulting Group pro své klienty následující služby:

Legislativní monitoring

Příprava komplexního přehledu legislativních faktorů, které ovlivňují podnikatelské prostředí a obchodní činnost klienta v daném teritoriu. Klienti dostávají od agentury detailní analýzu stavu, ve kterém se jejich předmět zájmu v legislativním prostředí nachází, a jsou upozorněni na rizika, která mohou v legislativě pro klienta, jeho činnost nebo produkty vzniknout. V případě potřeby spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří.

Prosazování legislativních změn, zastupování klienta

Příprava podkladových materiálů a strategie pro jednání se zástupci ministerstev, státní správy a samosprávy. Součástí je i příprava a realizace komunikačních strategií či přímé zastupování klienta při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

Prezentace klienta a jeho produktů

Vytváření a realizace komunikačních strategií zaměřených na prezentaci klienta a jeho produktů u orgánů státní správy, samosprávy či jiných vlivových a nátlakových skupin.

Zastupování u orgánů Evropské unie

Monitoring a vytváření analýz z prostředí orgánů Evropské unie. Součástí je i příprava návrhů a realizace komunikačních kampaní zaměřených na prosazování zájmů klienta u orgánů Evropské unie

Spolupráce na projektech financovaných evropskými fondy

Podpora klienta při získávání prostředků z fondů Evropské unie či následné realizaci projektů (poradenství v oblasti splnění požadavků na publicitu projektu apod.).