Public Relations

Ať již potřebujete komunikovat s novináři a širokou veřejností, zaměstnanci, státní správou a místní samosprávou nebo třeba s nátlakovými skupinami, vždy pro vás najdeme správné a efektivní nástroje komunikace.

Jednotliví členové našeho týmu mají s komunikací dlouholeté zkušenosti, a to nejen ze strany komunikačních agentur, ale také ze strany klientů (zadavatelů kampaní). Vždy navrhujeme efektivní kampaně: nenutíme klienty organizovat tiskové konference, pokud nejsou tou nejlepší cestou pro splnění cíle, neorganizujeme samoúčelné akce a neslibujeme klientům nereálné výsledky. Standardními službami, jakými jsou organizace rozhovoru, příprava a vydání tiskové zprávy, organizace tiskové konference či příprava placeného článku a nákup prostoru v médiích naše služby zdaleka nekončí. Máme zkušenosti s krizovou komunikací, přípravou virálních kampaní, event managementem, organizací profesionálních mediálních tréninků, budováním image veřejných představitelů i uváděním nových produktů na trh. Svým klientům poskytujeme prvotřídní služby zejména v oblasti korporátní komunikace, produktového PR, interní komunikace, komunikace s obchodními partnery, komunikace změn a krizové komunikace.