Neziskový sektor

Neziskový sektor má řadu specifik. Marketing a komunikace v této oblasti jsou potřebné a v organizacích často opomíjené. Práce pro neziskové organizace je ale provázena také pozitivním pocitem z pomoci dobré věci, která má smysl. V oblasti neziskovek pomáháme firmám s korporátní komunikací, krizovou komunikací a v případě potřeby i s projektovým managementem.


Reference:

logo-spolecnosti

Bellis Young and Cancer

Bellis Young & Cancer je projektem Aliance žen s rakovinou prsu zaměřující se na mladé pacientky, které prošly nebo procházejí léčbou nádorového onemocnění prsu. Projekt má nejen šířit informace a osvětu mezi širokou veřejnost, ale také propojit mladé pacientky a poskytnout jim laickou podporu, ale i odbornou pomoc po prodělané léčbě, zejména v hledání nové motivace a návratu do běžného života.

logo-spolecnosti

Dobrá rodina

DOBRÁ RODINA je obecně prospěšná společnost zabývající se ochranou dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Podporuje umisťování dětí do náhradní rodinné péče a v případech, kdy je to možné, udržování kontaktu s biologickou rodinou. Poskytuje odborné poradenství, odlehčovací služby, asistenci při kontaktu dítěte s rodinou, zajišťuje odbornou podporu a vzdělávání pěstounů i sociálních pracovníků. Působí ve všech krajích České republiky a doprovází přes 700 pěstounských rodin, které poskytují zázemí více než 800 dětem.

logo-spolecnosti

Onkomaják

Onkomaják je projekt, jehož hlavním záměrem je propojit pacienty s nádorovým onemocněním, vyléčené i jejich rodiny a vytvořit místo, na kterém by mohli společně sdílet své zkušenosti, pocity a komunikovat s lidmi, kteří jsou v podobné situaci. Projekt poskytuje obecné informace o různých typech onkologických onemocnění a prostřednictvím své roadshow šíří osvětu po celé České republice.