Veřejná správa

Poskytujeme komplexní konzultační portfolio v oblasti strategických komunikací pro subjekty státní správy a samosprávy. Tento sektor se vyznačuje velkým potenciálem v oblasti marketingových činností. Rozdíl kvality komunikace a marketingu českých státních orgánů oproti západním státům Evropské unie je velký. Společnost Benes Consulting Group chce být vedoucím partnerem v této oblasti.


Reference:

Jihočeský kraj
Strategie rozvoje cestovního ruchu na roky 2009 – 2013

V průběhu roku 2009 jsme připravili strategický rozvojový dokument pro oblast cestovního ruchu v Jihočeském kraji. V průběhu několika měsíců zpracování dokumentů jsme identifikovali klíčové předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, hlavní bariéry rozvoje, definovali ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou vizi Jihočeského kraje pro oblast cestovního ruchu a formulovali konkrétní doporučení, jakým směrem by se měla dále podpora rozvoje cestovního ruchu v tomto turisticky atraktivním regionu ubírat.

Město Plzeň (www.plzen.eu)

Komunikační partner při přípravě projektu výstavby parkovacího domu Rychtářka v Plzni. Nový parkovací dům Rychtářka vyrostl na obvodu centrální oblasti města Plzně. Nabízí celkem 430 nových parkovacích míst a 1600 m2 komerčních plochy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Spolupráce s ŘSD zahrnovala především podporu v oblasti externí komunikace. Společně s ŘSD jsme posílili znalost o výstavbě dopravní infrastruktury mezi veřejností, především o konkrétních stavbách v jednotlivých regionech ČR. Současně jsme byli autory přehledného mapového materiálu o vývoji výstavby jednotlivých dopravních staveb (www.silnice.info). V rámci spolupráce jsme se věnovali také prezentaci staveb financovaných z Evropské unie.

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury je organizací spadající pod ministerstvo dopravy, která spravuje a investuje prostředky do rozvoje a výstavby dopravní infrastruktury v České republice. Pro Státní fond dopravní infrastruktury jsme připravili kompletní změnu grafické identity, dlouhodobým programem posilovali vztahy vrcholového vedení organizace se zaměstnanci a také jsme se starali o externí komunikaci SFDI.

Statutární město Kladno

Byli jsme partnerem Statutárního města Kladna při realizaci komunikačních projektů. Vedle podpory při komunikaci se sdělovacími prostředky, při přípravě komunikačních materiálů a při krizových situací, jsme také asistovali u zpracování měsíčníku Statutárního města Kladna vydávaného místní radnicí.